Revize spalinových cest

Revize a opakované kontroly

Provádíme revize a kontroly spalinových cest, jak výchozí před uvedením spalinové cesty do provozu, tak periodické u stávajících objektů. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, provádíme prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

Revizní zprávy jsou prováděny jako součást kompletního zhodnocení celé spalinové cesty:

Výchozí revizní zpráva

Při vyhotovení nové spalinové cesty nebo při připojování či výměně spotřebiče, je nutné tuto zprávu vystavit dle vyhl. č. 111/1981 Sb.