Plastové komíny Ricomgas

Plastové komíny Ricomgas

Plastové komíny Ricomgas se využívají u spotřebičů pro plynná a kapalná paliva s omezenou výstupní teplotou spalin. Přečtěte si více informací o komínech Ricomgas.