Periodická opakovaná kontrola

Periodická opakovaná kontrola

Periodická revizní zpráva

Pro periodické revize spalinových cest (opakovaná kontrola)dle vyhlášky č. č.111/1981 sb. Součástí periodické revize je i prohlídka a čištění.